Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

0395 4480
Reposted fromTheSnufkin TheSnufkin viaawakened awakened
2968 47cb
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viacinnamomum cinnamomum

June 15 2017

Co masz mi do zaoferowania dana chwilo?

Jak się czujesz moja duszo?

Czego potrzebujesz moja ukochana duszo?

Tego nie usłyszymy w tłumie ludzi.

Reposted bymodalna modalna

April 15 2017

Bądźmy szefami swoich ust abyśmy nie stali się niewolnikami naszych słów.

March 10 2017

Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viapanopticumlc panopticumlc

February 24 2017

...My. Dwa odrębne istnienia, posiadające jednak ten sam cel. Nasze historie napisały inne pióra, jednak coś spowodowało, że atrament emocji wylał się między nas, łącząc owe dwa doświadczenia w jedną, spójną całość. Los zaplątał nas wokół siebie niczym silny węzeł i przeciął trajektorie dwóch nieznanych sobie nigdy wcześniej dróg. Stoimy więc dzięki przypadkowi w tej ciemno-ciemnej czerni. Jesteśmy tutaj razem, bo przecież tego chcemy. Zatracamy się w przestrzeni, która powstała na nasze wołania. Wewnętrzny, emocjonalny krzyk, pośród gęstniejącej myśli toni. W najgłębszych zaułkach naszych dusz pojawił się pewien plan. Najsilniejsze uczucia zastąpiły miejsce głuchej pustki.
— hypnosis
Reposted bykamykowata kamykowata

February 14 2017

"Musisz najpierw wygrać w umyśle, zanim wygrasz w życiu"
 - John Addison
Reposted bysleepingsicknesssa1lormarspanopticumlc

July 08 2015

 ale taki już jestem, stale proszę o wybaczenie, i zdarzało się nawet, że prosiłem sam siebie, bym sam sobie wybaczył to, czym byłem, co tkwiło w mej naturze...
— Bohumil Hrabal/zbyt głośna samotność
Reposted fromsfeter sfeter viamaardhund maardhund

June 23 2015

Algarve, Portugal

Le Pianoquarium

Rage

FiddleBack

Swamp of Soap

Voice of Crystal

Everlasting Blues
Cyril Rolando
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaKaviah Kaviah
6937 e313
Reposted bypanopticumlcstonerralexandersmith8805sevekJessSilentemonamdembusgracjanhieyelynposzukiwaszAMPLIDUDEabsolemStoneColdSoberidarufelickaalexandersmith8805past-dwellersztukamatorkaKabotanCzarnyKapturMountainGirlmauakargentumpuszkadecaymaryjanejanisverroniquefutureiscomingshampainmr-absentiaRekrut-KgruetzeindivisualistLallihamataikobaiajanuschytrus3u3a
6886 818e 500
Reposted byjuanwolff juanwolff
5850 399f 500
4638 0f38
Reposted bypanopticumlc panopticumlc
1105 5a78 500
Reposted fromlabilny labilny

June 16 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl